Meteorologia Jaume I - AQI

Conceptes bàsics d'AQI per a l'ozono i la contaminació per partícules
Nivells de l'índex de la qualitat de l'aire preocupants per a la salut Nivells de preocupació Valor numèric Significat
Verd 0 a 50 La qualitat de l'aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta un risc escaso o nul.
Groc Moderat 51 a 100 La qualitat de l'aire és acceptable però per a alguns contaminants podria existir una preocupació moderada per a la salut d'un grup molt petit de persones excepcionalment sensibles a la contaminació ambiental.
Taronja Insalubre per a grups sensibles 101 a 150 Els membres de grups sensibles poden tenir efectes en la salut. Probablement no afectarà a les persones en general.
Roig Insalubres 151 a 200 Tots poden començar a padecer efectes en la salut i els membres de grups sensibles poden afavorir efectes més graves.
Morat Molt insalubre 201 a 300 Advertències sanitaris de condicions d'emergència. Són majors les probabilitats de que tota la població estigui afectada.
Granat Peligroso 301 i superior Alerta sanitaria: tots poden tenir efectes sanitaris més graves.


Cinc contaminantes principals

L'EPA calcula l'AQI per a cinc contaminants atmosfèrics principals reglamentats per la Ley de l'aire pur. L'EPA va establir normes nacionals sobre la qualitat de l'aire per a la protecció de la salut humana conforme a cada un d'aquests contaminants: