Pressió atmosfèrica


És el pes de l'aire per unitat de superfície: A nivell de mar és 1 Kg/cm², on la pressió normal és deu 1013 mb (=760 mm de mercuri = 1 atm.).

Isòbares: Són les línies que uneixen punts de la mateixa pressió atmosfèrica.

Variacions de pressió atmosfèrica:

Quan hi ha una variació de pressió per culpa de la verticalitat (altitud) no hi ha moviment de les masses d'aire (vent), que no es veuen afectades.

En canvi, quan hi han variacions horitzontals (provocades per canvis de temperatura) ens mouen les masses d'aire (vent).

(Pressió · volum)/Temperatura = Constant.

Anomenem altes pressions a les superiors a 1013 mb. i baixes a les inferiors a 1013 mb.

Anticicló: Zona on les pressions augmenten vers el centre. No hi han núvols ni plou (però poden haver-hi precipitacions al xocar amb fronts freds, + de 1013mb).

Depressió: Zona on la pressió disminueix en arribar al centre. Com que són grans masses d'aire que pugen, es van refredant, i per tant ocasionen pluges i precipitacions (tenen tendència a formar núvols, -1013mb).

Gradient: És la diferència de pressió entre isòbares.