Humitat relativa en percentatge.La humitat per ella mateixa fa referència a la quantitat d’aigua que conté l’aire. Malgrat això, la quantitat de vapor d’aigua que l’aire pot contenir canvia segons la temperatura i la pressió.

La humitat relativa considera aquests factors i ofereix una lectura d’humitat que reflecteix la quantitat de vapor d’aigua com un percentatge de la quantitat de vapor d’aigua que l’aire és capaç de contenir.

La humitat relativa, a més a més, no és realment una mesura de la quantitat de vapor d’aigua que conté l’aire, sinó una relació del vapor d’aigua contingut segons la seua capacitat.

Quan fem ús del termini humitat volem dir humitat relativa. És important adonar-se que la humitat relativa canvia amb la temperatura, la pressió i el vapor d’aigua contingut.

Una porció d’aire amb capacitat per 10g de vapor d’aigua conté 4g de vapor d’aigua, la humitat relativa és del 40%. Si s’afegeixen 2g més de vapor d’aigua (6g en total) canviarà la humitat relativa al 60%. Si la mateixa porció d’aire s’escalfa, assolirà una capacitat de 20g de vapor d’aigua, la humitat relativa serà de 30% malgrat que la quantitat de vapor d’aigua no ha canviat.

La humitat relativa és un factor molt important per tal de determinar la quantitat d’evaporació de les plantes i les superfícies humides, perquè l’aire calent amb humitat baixa té una gran capacitat d’absorbir vapor d’aigua extra.